GINOP-4.1.4-19-2021-03904

  • a kedvezményezett neve: PESTI-ÁGIS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság
  • a projekt címe: Energetikai fejlesztés a Pesti- Ágis Kft . telephelyén
  • a szerződött támogatás összege: 9.285.268 Ft
  • a támogatás mértéke: 54.99 %
  • a projekt tartalmának bemutatása:

Jelen pályázat 7923 Patapoklosi, Rákóczi utca 40. szám 8/2 hrsz. alatti megvalósítási helyszínen 1 db gazdasági épületének fejlesztésére irányul.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából,

– 8 KWp-os névleges teljesítményű napelemes rendszer tervezett

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló

szerkezetek hőszigetelése:

–        a külső fal 15 cm NC (EPS) 100 hőszigetelés, a lábazatra 15 cm-es XPS szigetelés kerül ragasztással elhelyezve. A födém 20 cm-es Rockwool Multirock szigetelést kap.

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

–  az épület nyílászáróit cseréljük korszerű fa vagy műanyag nyílászárókra (hőátbocsátási tényező ablakok esetében: 1,15 W/m2K)

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

a) A komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer korszerűsítése:

A melegvíz ellátást és az épület fűtését elektromos kazánnal biztosítjuk. Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés lesz egy központi szabályozóval.

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

a) Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek:

– az épületben a régi elavult világítási rendszer korszerűsítése valósul meg. Az új világítási rendszer készül energiatakarékos ledekkel, szakaszolási lehetőséggel.

A projekt előkészítés részeként komplett energetikai tervdokumentáció, hiteles energetikai tanúsítványok, energetikai számítások készültek. A projekt sikeres megvalósítása érdekében több éves szakmai tapasztalattal rendelkező energetikai szakértő került bevonásra, valamint a műszaki ellenőr kiválasztásra került. Törekedtünk, hogy az üvegházhatást okozó gázok csökkenésének aránya a fejlesztés előtti kibocsátáshoz képest a lehető legnagyobb legyen a környezeti terhelés csökkentése érdekében, illetve az energetikai fejlesztés által az energia fogyasztás nagy részben kiváltásra kerüljön.

A kiválasztott projektmenedzsment több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. A tevékenységeken keresztül a projekt céljai elérhetőek, a projekt eredményei megvalósíthatóak.

 a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.

 projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2021-03904